NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

Maypaperflower hiểu rằng chúng ta có trách nhiệm bảo vệ môi trường cho tương lai của hành tinh. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào việc sản xuất bằng cách lựa chọn các nguyên vật liệu hướng đến sự bền vững của Trái Đất. Những bông hoa giấy của chúng tôi được tạo ra từ giấy làm từ cây dâu tằm hay cây chuối, hoặc một số từ các vật liệu có chứng nhận FSC (từ rừng trồng bền vững) để đảm bảo rằng chúng ít gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Qua đó, bằng cách sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, Maypaperflower hy vọng thúc đẩy mạnh mẽ cho cuộc cách mạng về nguồn nguyên vật liệu bền vững trong ngành thủ công tại Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa với môi trường tự nhiên.

Chúng tôi tin rằng sự tận tâm và đồng lòng trong việc bảo vệ môi trường sẽ đem lại hiệu quả tích cực và góp phần giữ gìn và bảo tồn vẻ đẹp của hành tinh này cho những thế hệ tương lai. Maypaperflower cam kết tiếp tục nỗ lực và đóng góp để biến ước mơ về một tương lai xanh hơn thành hiện thực.